Kartonpiyer Nedir?

Kartonpiyer alçı ile iplik liflerinin ve suyun birarada karıştırılarak elde edilen malzemenin kalıplara dökülerek kurumasının ardından çıkarılan ürüne kartonpiyer denir.Kartonpiyer dekorasyon amaçlı ve yapılarda uygulamada ortaya çıkan bazı eksiklikleri izole etmede çok yaygın olarak kullanılan bir yapı malzemesidir.Ucuz iş gücüne sahip olan Türkiye’de alçı kartonpiyer çok kullanılmakla beraber, her geçen gün alçısız kartonpiyer ürünlerinin kullanım oranında çok hızlı artış yaşanmaktadır.Sektörde yaklaşık 80-90 bin kişi istihdam edilmektedir.Binaların içleri ile cephelerini çeşitli malzeme ve tekniklerle süsleme geleneği, neredeyse mimarlık tarihi kadar eskilere dayanıyor.